Doprava ZDARMA na vše.                      Zaváděcí množstevní slevy.

Velká májová soutěž

Vlasové vitamíny Zdravý medvědSynonymum: β-glukany

Charakteristika: β-glukany tvoří přirozenou součást buněčných stěn bakterií, hub, kvasinek a obilovin, jako je oves a ječmen. Každý typ betaglukanu obsahuje jinou molekulární strukturu, úroveň větvení a molekulovou hmotnost, což ovlivňuje jeho rozpustnost a fyziologický účinek. Laicky řečeno budou mít betaglukany obilovin, bakterií, kvasinek a medicinálních hub jiný účinek, protože se vzájemně liší strukturou. Jeden z nejběžnějších zdrojů β(1,3)D-glukanu pro použití jako doplněk stravy pochází z buněčné stěny pekařských kvasnic (Saccharomyces cerevisiae). Tyto β-glukany obsahují 1,3 uhlíkový hlavní řetězec s postranním 1,6 uhlíkovým větvením. Betaglukany se používají v tradiční medicíně např. v Japonsku, kde jsou po mnoho let studovány pro jejich potenciální použití jako imunomodulátory. Tradiční čínská a asijská medicína používá medicinální houby, zatímco ve Spojených státech se výzkum zaměřil na imunomodulační účinky zymosanu odvozeného z kvasinek. Recentní studie se z velké části zaměřují na preventivní roli u rakoviny a onemocnění souvisejících s kardiovaskulárním a imunitním systémem. Bylo potvrzeno, že příjem alespoň 3 g denně ovesné vlákniny s β-glukany snižuje hladinu LDL cholesterolu v krvi, a tak může snižovat riziko kardiovaskulárních onemocnění. β-glukany se používají i jako texturovací činidla v různých nutraceutických a kosmetických produktech.

Obsahové látky: Betaglukany jsou sacharidy; konkrétně jsou to polymery glukózových jednotek, buď lineární (s beta-1,3-glykosidickými vazbami) nebo rozvětvené s postranními řetězci (s beta-1,6-glykosidickými vazbami). Betaglukany z hub a buněčná stěna pekařských kvasinek se skládají z D-glukózy s beta-1,3 vazbami a beta-1,6 postranními větvemi, zatímco složení obilného betaglukanu je nerozvětvené a obsahuje beta-1,3 a beta-1,4-glykosidické vazby. Frekvence, umístění a délka postranních řetězců mohou hrát roli v imunomodulaci. Rozdíly v molekulové hmotnosti, tvaru a struktuře β-glukanů určují rozdíly v biologické aktivitě.

Absorpce: Betaglukany se netráví, a tak zpomalují průchod potravy ve střevech. V důsledku toho se sacharidy vstřebávají pomaleji, což má za následek stabilnější hladinu cukru v krvi. β(1,3)-glukany a podobné sloučeniny se transportují přes střevní buněčnou stěnu do lymfy, kde interagují s makrofágy a aktivují tak imunitní funkci.

Doplňky stravy: Výrobci získávají betaglukany z pekařských kvasinek nebo medicinálních hub.

Přirozené zdroje: Mezi nejbohatší zdroje betaglukanů patří obiloviny, mnoho druhů hub, kvasinky a mořské řasy. Betaglukany se nejvíce nachází v ovsu, ječmeni, žitu a čiroku. Z hub jsou jejich dobrým zdrojem: hlíva ústřičná, reishi (lingzhi), shiitake, chaga a maitake. Vařením se obsah betaglukanů snižuje.

Účinek: Metaanalýzy klinických studií potvrdily efekt obilného betaglukanu v úpravě lipidového profilu. Betaglukan brání vstřebávání cholesterolu z potravy a pomáhá tak snižovat jeho hladinu v krvi. Další studie zmiňují potenciál lentinanu v terapii rakoviny žaludku, vyzdvihují příznivé účinky betaglukanového extraktu na glykemickou kontrolu a citlivost na inzulín, schopnost hojení ran, stejně jako antimikrobiální a imunomodulační aktivitu. Suplementace (doplňování stravy) betaglukanem jako adjuvans k chemoterapii u pacientů s řadou pokročilých malignit je dobře tolerována a může mít příznivé účinky. Nicméně vždy musí probíhat po dohodě s onkologem!

Nedostatek: Chybí data monitorující nedostatek betaglukanu. Pro betaglukany také neexistuje žádná specifická doporučená dietní dávka.

Doporučená denní dávka: Dávky používané ve studiích se u ovesného betaglukanu pohybují od 2 do 6 gramů užívaných perorálně denně po dobu až 12 týdnů. Podle FDA jsou 3 g betaglukanu denně množstvím potřebným ke snížení cholesterolu. U betaglukanu získaného z kvasinek byly použity dávky v rozmezí od 250 do 500 mg jednou denně po dobu až 12 týdnů.

Nežádoucí účinky: Betaglukan je obecně považován za bezpečný. Konzumace příliš velkého množství vlákniny může způsobit plynatost.

Interakce: Betaglukany mohou zvýšit aktivitu imunitního systému. Proto se nedoporučuje užívání s léky, které se užívají po transplantaci, nebo snižují aktivitu imunitního systému.

Těhotenství: Pro nedostatek informací se užívání nedoporučuje.

Kojení: Pro nedostatek informací se užívání nedoporučuje.

Toxicita: Nebyla hlášena žádná toxicita, karcinogenita nebo teratogenita.

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font: