Doprava ZDARMA na vše.                      Zaváděcí množstevní slevy.

Velká májová soutěž

PharmDr. Alice Sychrová, Ph.D.

Pracoviště:

Ústav přírodních léčiv, Farmaceutická fakulta, Masarykova univerzita Brno


Profesní souhrn:

Vysoce motivovaná farmaceutka a vědkyně s rozsáhlými zkušenostmi v různých oborech, s ověřitelnou historií pracovních úspěchů a reputací člověka s pozitivním způsobem spolupráce. Pečlivost, pracovitost a odhodlání dosahovat výsledků v každé pozici, v níž působím, je mým mottem.

Pracovní pozice: odborná asistentka

https://www.researchgate.net/profile/Alice-Sychrova

https://orcid.org/my-orcid

https://www.linkedin.com/in/alice-sychrova-65a9856a/
 

Po získání magisterského titulu na Farmaceutické fakultě univerzity Brno jsem pokračovala dál ve studiu v doktorském programu. V roce 2012 jsem obhájila rigorózní práci. Následně jsem absolvovala dvě nezapomenutelné stáže v National Center for Natural Products Research - School of Pharmacy, University of Mississippi. Seznámila jsem se s kolegy z různých částí světa a získala nové zkušenosti ze špičkových laboratoří. V roce 2016 jsem obhájila dizertační práci s názvem In vitro antimikrobiální aktivita vybraných taxonů léčivých rostlin a izolace jejich obsahových látek. Na farmaceutické fakultě působím 14 let v různých pozicích od laborantky, přes asistenta až po nynějšího odborného asistenta. Za svou vědeckou kariéru jsem vedla 31 úspěšně obhájených diplomových prací v ČR i na Slovensku, 4 rigorózní práce a jsem školitelem studentky zapojené v programu mezinárodního doktorátu MUNI Mendel Doctorandus. Jsem autorkou nebo spoluautorkou 11 impaktovaných publikací a dle vědecké databáze Web of Science jsou tyto články citovány více než 330. Získala jsem 12 různých grantů na podporu mé výzkumné a pedagogické činnosti a účastnila jsem se 26 konferencí. V rámci spolupráce s Univerzitou veterinárského lekárstva a farmácie v Košiciach jsem 8 let přednášela a vedla praktická cvičení z Farmakognozie.

 
Ve svém profesním životě se zabývám rostlinami, které zkoumám snad ze všech stran. Díky znalostem z chemie, biologie, fyziky a fytochemické analýzy je umím zpracovávat tak, abych byla schopná získávat jejich aktivní obsahové látky, které jsou zodpovědné za biologický účinek a farmakologickou aktivitu. Mé znalosti pak předávám studentům v rámci předmětů Farmakognozie a Fytochemie. A protože mě vždy fascinoval mikrosvět bakterií, tak se aktivně zapojuji i do výuky Mikrobiologie. S doktorandkou a diplomanty zkoumáme především bakterie rezistentní na antibiotickou terapii. Rostlinné obsahové látky testujeme na rezistentní stafylokoky (MRSA), kombinujeme je s dostupnými antibiotiky, zjišťujeme, jakými mechanismy přírodní látky bakterie zabíjí a překvapuje nás, jak účinné tyto látky dokáží být. Získané výsledky se snažíme využít při vývoji topických přípravků určených pro terapii infekčně-zánětlivých procesů.


Od roku 2009 jsem také pracovala jako lékárník asistent v soukromé lékárně, kde se mi podařilo vybudovat stálou klientelu pacientů, kteří chodili do lékárny za odborným poradenstvím. Díky tomu jsem byla stále v kontaktu s aktuálními trendy moderní farmakoterapie a mohla je vhodně kombinovat s novými vědeckými poznatky. V lékárně jsem se setkala i s metodami alternativní medicíny a proškolila se v oblasti homeopatie, z které jsem získala certifikát.

Spojení mé dlouholeté lékárenské praxe s vědeckou činností mi umožnilo lepší orientaci v problematice potravních doplňků. Zkušenosti se samoléčbou pacientů mi otevřely nové možnosti, a tak se mi podařilo nabyté znalosti zúročit jako lektor postgraduálního vzdělávání. Realizuji specializační kurzy, přednášky a odborné akademie s tématikou Fytoterapie systémových onemocnění.


V neposlední řadě soustředím své síly na mou rodinu, především na mé dva syny. Když zrovna nepracuji, miluji cestování, procházky, zvířata a relaxuji u vaření a pečení.

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font: